İnternet Yazılım

C++ Ders 3 – Operatörler – Operatör Çeşitleri

C++ - Operatörler - Operatör Çeşitleri
tarafından yazıldı Mehmet Ali Ayvaz

Bu C++ dersimizde atama operatörü, aritmetik operatörler, karşılaştırma operatörleri ve mantıksal operatörleri göreceğiz.

Operatörler yazılım dillerinde, atama yapmak, büyüklük-küçüklük karşılaştırması yapmak, mantıksal karşılama yapmak ve aritmetik işlemleri yapmaya yarayan komutlardır. Bu dersimizde göreceğimiz operatörler aşağıda listelenmiştir.

 • Atama Operatörü
 • Aritmetik Operatörler
 • Artırma ve Azaltma Operatörleri
 • Aritmetik Atama Operatörleri
 • Karşılaştırma Operatörleri
 • Mantıksal Operatörler

Atama Operatörü

Atama operatörü daha önceki dersimizde değişkenlere değer atamak için kullandığımız “=” operatörüdür. Değişkenlere değer atama örnekleri aşağıda verilmiştir.

Aritmetik Operatörler

Aritmetik operatörler, matematiksel işlemlerde kullanacağımız operatörlerdir. Bunlar:

 • Toplama (+)
 • Çıkarma (-)
 • Çarpma (*)
 • Bölme (/)
 • Mod (%)

Öncelikle dört işlem yaparken kullandığımız operatörler ile ilgili basit bir örnek yapalım. Sonra mod operatörüne bakalım.

Aritmetik Operatörler

Aritmetik Operatörler

Bu örneğimizde iki değişkene tanımladığımız sayıların dört işlem kullanarak sonuçlarına baktık.


Mod operatörü ise iki sayının bölümünün kalanıdır. Anlamanız için basit bir örnek daha yapalım.

Mod Operatörü

Mod Operatörü

Bu örneğimizde iki değişken tanımlayıp bunlara sayı atadık. Sonra birinci sayının ikinci sayıya bölümünden kalan değeri mod operatörü yardımıyla ekrana yazdırdık.

Artırma ve Azaltma Operatörleri

Artırma operatörü değeri bir artırır, azaltma operatörü değeri bir azaltır. Artırma operatörü “++” şeklinde, azaltma operatörü ise “–” şeklinde gösterilir.  Aşağıdaki örnekte gördüğünüz gibi iki tane değişken tanımlayıp onlara değer atadık. Daha sonra artırma ve azaltma operatörlerini kullanarak “sayi1” değişkeninin değerini bir artırdık, “sayi2” değişkeninin değerini ise bir azaltarak ekrana yeni değerlerini yazdırdık.

Artırma ve Azaltma Operatörleri

Artırma ve Azaltma Operatörleri

Eğer artırma ve azaltma operatörlerini cout komutunun içinde kullanırsak ortaya şöyle bir durum çıkıyor. Eğer operatör değişkenden önce gelirse öncelikle değişkene operatör uygulanıyor, daha sonra ekrana değişken yazdırılıyor. Eğer operatör değişkenden sonra gelirse önce değişken ekrana yazdırılıyor, daha sonra değişkene operatör uygulanıyor. Aşağıdaki örnekte daha detaylı açıkladık.

Artırma ve Azaltma Operatörleri

Artırma ve Azaltma Operatörleri

Görüldüğü gibi cout komutunda artırma operatörü önce gelirse değer bir artıyor, daha sonra ekrana yazılıyor. Eğer artırma operatörü değişkenden sonra gelirse önce değişkenin değeri ekrana yazılıyor, daha sonra bellekte değişkenin değeri bir artıyor.

Aritmetik Atama Operatörleri

Aritmetik atama operatörlerii atama işlemlerinde kodumuzu kısa yoldan yazmaya yarar. Tek bir örnekle ne işe yaradıklarını anlayabilirsiniz.

“sayi1 = sayi1 + sayi2” ifadesini kısa yoldan “a+=b” şeklinde yazabiliriz. Diğer operatörler içinde örnek aşağıda mevcuttur.

Yorum satırına alınan ifadeler kendinden önceki ifadelerle aynı işlevi görürler.

Karşılaştırma Operatörleri

Karşılaştırma operatörleri ile iki değeri karşılaştırabiliriz. Şuanlık sadece neler olduklarını görelim, ilerki derslerde “if-else” dersinde bu operatörleri kullanacağız.

 • Küçüktür Operatörü (<)
 • Büyüktür Operatörü (>)
 • Küçük Eşittir Operatörü (<=)
 • Büyük Eşittir Operatörü (>=)
 • Eşit midir Operatörü (==)
 • Farklı mıdır Operatörü (!=)

Mantıksal Operatörler

Mantıksal operatörlerini “if-else” konusunda detaylı olarak göreceğiz. Şuanlık ne olduğunu bilseniz yeterlidir.

 • Ve Operatörü (&&)
 • Veya Operatörü (||)

Bu dersimizde C++ dilindeki operatörleri gördük. Eğer tam olarak anlayamamışsanız sorun etmeyin, “if-else” dersinde bu operatörleri kullanacağımız için ne işe yaradıklarını tam olarak anlayacaksınız.

Yazar Hakkında

Mehmet Ali Ayvaz

Kurgu ve tasarımla uzun süre ilgilendikten sonra yazılımla bu serüveni devam ettiriyorum. İnsanlara faydalı olabilecek içerikler hazırlama uğraşındayım.

Yorum Yap