Yazılım

C++ Ders 4 – Cin Komutu, Kullanıcıdan Veri Alma

tarafından yazıldı Mehmet Ali Ayvaz

Bu yazımızda “C++ ile kullanıcıdan veri nasıl alınır” sorusuna bakacağız. Cin komutu ile bu işlemi gerçekleştirip örnekler yapacağız.

Önceki C++ dersimizde operatörleri incelemiştik. Bu dersimizde cin komutu ile kullanıcıdan veri alıp bununla ilgili örnek yapacağız. Bildiğimiz gibi önceki derslerde “cout” komutu ile ekrana veri yazdırabiliyorduk. Şimdi de “cin” komutu ile kullanıcıdan veri almayı görelim.

Değişkenler veri tutmaya yarayan araçlardı. Yani değişken tanımlayıp değişkene değer ataması yapıyorduk. Kullanıcıdan veri alırken de değişkenleri kullanacağız. Kullanıcıdan veriyi değişkene atayarak alacağız. Bunu daha iyi anlamanız için aşağıdaki örneği inceleyebilirsiniz.

Cin ile Veri Alma

Cin ile Veri Alma

Örnekte görüldüğü üzere “cin” komutunda “>>” iki tane büyüktür sembolü kullanıyoruz. Daha sonra değişken adımızı yazıyoruz. Böylece girilen değer değişkene atanmış oluyor.

Konuyu daha iyi kavrayabilmemiz için başka örnekler de yapalım. Bu örneğimizde klavyeden iki sayı girilsin ve sayıların ortalamasını ekrana yazdıralım.

iki sayinin ortalamasi uygulama

iki sayinin ortalamasi uygulama

Gördüğünüz gibi iki tane değişken tanımladık. Cin ile kullanıcıdan iki sayı aldık. Ekrana bu iki sayının ortalamasını yazdırdık. Dikkat ettiyseniz ortalama alırken parantez kullandık. Bunun nedeni ilk işlem olarak iki sayıyı toplamamız için parantez kullandık, daha sonra ikiye bölerek ekrana yazdırdık. Fakat bunu direk böyle yapsaydık ortalama alınırken küsurat kısmı atılacaktı ve tam sayı kısmı yazılacaktı. Biz de parantez içinde “double” yazarak çıkan sonucun ondalıklı olarak yazılmasını sağladık. Eğer “double” yazmasaydık bu örnekte bize “7” cevabını verecekti.


Son bir örnek yapıp konuyu iyice pekiştirelim. Bu örneğimizde kullanıcıdan iki tane kelime alıp aralarında bir boşluk bırakarak ekrana yazdırdık.

Kullanıcıdan Kelime Alma

Kullanıcıdan Kelime Alma

Bu dersimizde cin komutu ile kullanıcıdan veri alıp örnekler yaptık. Gelecek dersimizde kontrol yapılarını göreceğiz.

Yazar Hakkında

Mehmet Ali Ayvaz

Kurgu ve tasarımla uzun süre ilgilendikten sonra yazılımla bu serüveni devam ettiriyorum. İnsanlara faydalı olabilecek içerikler hazırlama uğraşındayım.

Yorum Yap