Yazılım

C++ Ders 5 – if-else , switch-case Yapıları

If-Else ve Switch-Case Yapıları
tarafından yazıldı Mehmet Ali Ayvaz

Bu C++ dersimizde if-else ve switch-case kullanarak kontrol işlemleri nasıl yapılır, bunu göreceğiz ve bunlarla ilgili örnekler yapacağız.

  • If yapısı
  • If – Else Yapısı
  • Else – If Yapısı
  • Switch – Case Yapısı

if Yapısı

C++ dilinde bir komutun çalışmasını belli bir kontrole bağlamak istiyorsak if-else yapısını kullanmalıyız. If-else yapısında önce koşul yazılır, eğer koşul sağlanırsa komut çalışır.

Örnek:

if-yapısı

if-yapısı

Örnekte görüldüğü üzere önce if yazıp parantez içine koşul yazdık. Eğer parantez içindeki koşul sağlanıyorsa süslü parantez içindeki komutlar çalışacaktır.  Eğer parantez içindeki koşul sağlanmıyorsa komutlar çalışmayacaktır.

if-else Yapısı

If kullanarak koşulumuzu oluşturduk. Peki koşul sağlanmazsa başka komutların çalışmasını istersek ne yapmalıyız, burada devreye Else yapısı giriyor.

If-Else Yapısı

If-Else Yapısı

Yukarıdaki örnekte gördüğünüz üzere koşulumuzu bu sefer (3>5) olarak değiştirdik. Koşul sağlanmayacaktır. Burada devreye else yapısı giriyor. Else koşulun sağlanmadığı durumlarda çalışan komuttur. Bu yüzden ekrana “3′ 5’ten büyük değildir” yazacaktır.


else-if Yapısı

Yukarıdaki örneklerde bir koşu veya harici bir durumu ele almıştık. Peki birden fazla koşul olursa ne yapmalıyız? Burada ise else-if yapısını kullanacağız.

Örnek:

Örnekte gördüğünüz üzere birden fazla koşul olduğu için else-if yapısını kullandık. Eğer daha fazla koşul kullanacaksanız yine else-if yapısını kullanarak işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.

Niye else-if yerine direk her koşul için if kullanmadık diyebilirsiniz. Durumu şöyle açıklayalım. Eğer her koşul için if kullanırsanız derleyici her if koşulun içini kontrol edecektir. Mesela on koşullu bir uygulama yazdık ve ikinci koşul şartı sağladı. Eğer else-if yapısı kullanarak bunu yapsaydık, derleyici diğer koşulları kontrol etmeyecekti. Ama her koşulu if yapısı ile yazsaydık şart sağlansa bile her koşulu kontrol edecekti. Bu durum boş yere programın derlenmesini uzatacaktı. O yüzden çok koşullu durumlarda else-if yapısı kullanılır.

Ayrıca bir komutun çalışması için birden fazla koşul gerekiyorsa aynı parantez içinde kullanabiliriz. Aşağıda “ve” operatörü ile “veya” operatörünü kullandık.

Eğer ve operatörünü (&&) kullandıysak komutların çalışabilmesi için iki koşulunda sağlanması gerekir.

Eğer veya operatörü (||) kullandıysak koşullardan birinin sağlanması yeterlidir.

Şimdi if-else yapısı kullanarak basit bir takdir teşekkür uygulaması yapalım. Uygulamada 100 puan üzerinden not girilsin. (Bununda kontrolünü yapalım.) Girilen not 85 ve yukarıysa takdir, 69-85 arası ise teşekkür verilecek. 49-70 arası belge verilmeyecek ve eğer 50 puandan aşağı alınırsa öğrenci sınıfta kalacaktır.

If-Else-Ornek

If-Else-Ornek

Bu yaptığımız örneği siz kendiniz yapmaya çalışarak mantığını daha iyi kavrayabilirsiniz.

switch-case Yapısı

İşlevi bakımından if-else ile oldukça benzer bir araçtır. Bazı durumlarda daha pratik olması açısından tercih edilebilir. Switch-case yapısının mantığı için aşağıdaki örneği inceleyebilirsiniz.

Switch-Case Örnek

Switch-Case Örnek

Örnekte gördüğünüz üzere kullanıcıdan beş günden birini seçmesini söyledik. Girilen değer switch bloğuna gönderiliyor. Switch bloğunda ilgili değere karşılık gelen komut çalışıyor. Eğer hiç bir değer karşılık gelmezse “default” kısmına yazdığımız komutlar çalışıyor.

Dikkat etmemiz gereken diğer nokta her “case” ifadesinden sonra “break” ifadesini kullanmalıyız. Eğer bu ifadeyi kullanmasaydık ondan sonra gelen case ifadeside çalışacaktı.

Yazar Hakkında

Mehmet Ali Ayvaz

Kurgu ve tasarımla uzun süre ilgilendikten sonra yazılımla bu serüveni devam ettiriyorum. İnsanlara faydalı olabilecek içerikler hazırlama uğraşındayım.

Yorum Yap